Intake, het eerste consult
Het eerste gesprek is een intakegesprek en duurt ongeveer 60 minuten. Ik verzamel tijdens dit gesprek informatie over uw medische gegevens, verwachtingen, doelen, mogelijke klachten, eetgewoonten en persoonlijke omstandigheden. Samen met mij bespreekt u welke barrières en belemmeringen u wilt overwinnen, en wat een reëel einddoel is om naar toe te werken. Vervolgens stel ik met de verzamelde informatie een behandelplan en een dieetadvies op.

Vervolg consult
In de volgende consulten begeleid ik u om uw einddoel te halen, dit duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. U wordt begeleid in het opvolgen van uw dieetadvies. U wordt geadviseerd in hoe u uw eetgewoonten het beste kunt veranderen en is er ruimte voor het stellen van vragen. Daarnaast bespreken we wat er goed en minder goed ging en waarom, zodat we wanneer nodig het advies kunnen bijstellen om op deze manier een passend voedingspatroon voor u te vinden.