Tarieven

Sinds 2015 wordt de diëtist vergoed door de zorgverzekeraar. In de basisverzekering is 3 uur dieetadvisering opgenomen. Daarnaast is dieetadvisering ook onderdeel van een groot aantal aanvullende verzekeringen. Voor kinderen tot 18 jaar geldt in de basisverzekering geen eigen risico.

Om naar de diëtist te gaan is geen verwijzing van een arts nodig. Echter, sommige zorgverzekeraars stellen verwijzing door een arts als voorwaarde om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen. Kijk dit na in uw eigen polisvoorwaarden.

Intake: 75,-*
Vervolgconsult (20 minuten): 30,-*
Betaling gaat per factuur

Online consulten (via mail)
Intake: 50,-
Vervolgconsult: 15,-

Het annuleren van afspraak
U kunt een afspraak tot uiterlijk 24 uur van te voren annuleren. Wanneer u de afspraak niet of te laat afzegt ontvangt u een rekening van de voor u gereserveerde tijd. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed; u moet dit dus zelf betalen.


*Voor PowerSlim cliënten zijn de kosten van de consulten al inbegrepen.